Bảng giá thi công lắp đặt ống gió máy lạnh giấu trần

Bảng giá thi công lắp đặt ống thông gió (chưa VAT)
Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần 1HP Bộ 1.200.000
Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần 1,5HP Bộ 1.500.000
Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần 2HP Bộ 1.800.000
Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần 2,5HP Bộ 2.100.000
Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần 3HP Bộ 2.400.000
Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần 3,5HP Bộ 2.700.000
Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần 4HP Bộ 3.000.000
Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần 4,5HP Bộ 3.300.000
Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần 5HP Bộ 3.600.000
Box miệng ống gió KT 1200*150 (1 hồi - 1 cấp) Cái 650.000
Box miệng ống gió KT 1200*150 (2 hồi - 2 cấp) Cái 850.000
Miệng ống gió KT 1200*150 (1 hồi - 1 cấp) Cái 850.000
Miệng ống gió KT 1200*150 (2 hồi - 2 cấp) Cái 950.000
Tiêu âm gió cấp 900*450*200 Cái 1.550.000
Tiêu âm gió cấp 1000*450*200 Cái 1.650.000
Tiêu âm gió cấp 1100*450*200 Cái 1.750.000
Ống gió mềm D150 tiêu chuẩn giữ nhiệt Mét 250.000
Ống gió mềm D200 tiêu chuẩn giữ nhiệt Mét 350.000
Ông gió cứng KT 400*200 Mét 750.000
Cổ chống rung rộng 250 Cái 350.000
Nối giảm 1100*200/400*200 Cái 750.000
Gót D200 Cái 165.000
Vật tư phụ (Lô nhỏ) 800.000
Vật tư phụ (Lô vừa) 1.200.000
Vật tư phụ (Lô lớn) 1.500.000