Showing all 12 results

CHUYÊN SỬA MÁY GIẶT TẠI NHÀ BỊ CÁC BỆNH SAU:

 • Sửa máy giặt hỏng board mạch
 • Máy giặt không cấp nước
 • Máy giặt bị lỗi xả nước liên tục
 • Máy giặt bị liệt bàn phím
 • Máy giặt không vắt hoặc vắt không được khô
 • Lồng máy giặt không quay, hoặc quay có tiếng ồn.
 • Máy giặt báo lỗi ở màn hình và không hoạt động
 • Khi đang giặt, máy rung lắc mạnh
 • Sửa máy giặt bị chạm điện
 • Làm đồng – sơn – sửa máy giặt cũ như mới trong vòng 2-3 ngày
 • Thu mua máy giặt cũ đã qua sử dụng với giá cao.
 • ….
-28%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Ống Xả Nước Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

195.000 140.000
-34%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Thay Dây Đai Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

295.000 195.000
-32%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Dây Cấp Nước Máy Giặt ( BH 3Tháng)

295.000 200.000
-25%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Thay Van Cấp Đơn Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

395.000 295.000
-25%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Thay Tụ Motor Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

395.000 295.000
-22%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Phục Hồi Nhúng Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

445.000 345.000
-20%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Thay Phao Cảm Biến Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

495.000 395.000
-20%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Thay Motor xả Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

495.000 395.000
-18%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Thay Van Cấp Đôi Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

545.000 445.000
-16%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Sửa Board Mạch Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

645.000 545.000
-16%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Bơm Xả Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

645.000 545.000
-11%

Sửa Chữa, Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Giặt

Thay Cuộn Stato Máy Giặt ( BH 3 Tháng)

895.000 795.000