Showing all 11 results

-25%

Sửa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

Thay Lá Chắn Sóng Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

200.000 150.000
-25%

Sửa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

Thay Cầu Chì Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

200.000 150.000
-29%

Sửa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

Thay Đĩa Thủy Tinh Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

350.000 250.000
-22%

Sửa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

Thay Motor Đĩa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

450.000 350.000
-18%

Sửa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

Sửa Bơm Trợ Lực Máy Nước Nóng Trực tiếp

550.000 450.000
-18%
550.000 450.000
-18%

Sửa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

Thay Cục Sóng Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

550.000 450.000
-15%

Sửa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

Thay Tụ Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

650.000 550.000
-15%

Sửa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

Thay Biến Áp Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

650.000 550.000
-15%

Sửa Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

Thay Vỏ Lò Vi Sóng, Lò Vi Ba, Lò Nướng

650.000 550.000
-15%
650.000 550.000